Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

Homer. İliada

İliadanın məzmununu Troya müharibəsi təşkil edir. Homer özü Troya müharibəsinin müasiri olmadığı halda, bu əsərdə təsvir və tərənnüm etdiyi hadisələrin iştirakçısı kimi görünür.

Teodor Drayzer. Kerri bacı

Kerri bacı romanında qadın xoşbəxtliyinə aparan yolun təmiz və şərəfli bu yolla gedənin isə namuslu, ləyaqətli, günahsız olduğu vəsf edilir

İlyas Əfəndiyev. Seçilmiş əsərləri. III cild

Kitabın bu cildinə İlyas Əfəndiyevin  iki qiymətli romanı "Söyüdlü arx" və "Geriyə baxma Qoca" daxil edilmişdir.

Aqil Abbas. Dolu

Bu roman müharibə görüntülərini sərgiləyən romandır