Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

Azərbaycan aşıq yaradıcılığı

Azərbaycan aşıq yaradıcılığı

Dünya ədəbiyyatı antologiyası (I cild)

Dünya ədəbiyyatı antologiyası (I cild)

Antik ədəbiyyat antologiyası

Antik ədəbiyyat antologiyası

Dünya ədəbiyyatı antologiyası (II cild)

Dünya ədəbiyyatı antologiyası (I cild)

XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası

XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası (1905-1920-ci illər)