Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. 3 cilddə. I cild.

Məktəb yaşlılar üçün nəzərdə tutulan bu kitabda XX əsrə qədərki Azərbaycan poeziyasından seçmələr təqdim olunmuşdur.

Aşıq Ələsgər. Seçilmiş əsərləri

Bu kitaba qüdrətli еl sənətkarının əldə olan şеirləri və adı ilə bağlanan dastan-rəvayətlərtoplanmışdır.