Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

A. Morua Seçilmiş əsərləri

Kitaba müəllifin "Yad qadına məktublar romanı" və bir sıra hekayələri daxil edilmişdir

A.A.Bakıxanov. Seçilmiş əsərləri

Bu kitaba müəllifin "Təhzibi-əxlaq", "Nəsihətlər", "Kəşfül-qəraib" və s. əsərləri daxil edilmişdir.

A.S.Puşkin. Seçilmiş əsərləri

Kitaba müəllifin şeirlərindən ən gözəl nümunələr, "Baxçasaray fontanı" , "Qaraçılar" , "Tunc atlı poemaları daxil edilmişdir