Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

Alber Kamyu. Taun

Alber Kamyu. Taun

Anar. Əsərləri. II cild

Bu cilddə müəllifin "Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi" romanı, "Ağ liman" və "Macal" povestləri verilmişdir.

Ə.R.Bayramov, N.T.Vəliyev, T.B.Abbasov. Tətbiqi mexanika

“Tətbiqi mexanika” fənni sadə dildə, dolğun və məzmunlu yazılmıs “Materiallar müqaviməti”, “Masın və mexanizmlər nəzəriyyəsi” və “Masın hissələri” fənlərini əhatə edir.

V.İ.Malixin. İqtisadiyyatda riyaziyyat

Vəsait mövzular üzrə birləşdirilmiş mühazirələr formasında tərtib olunub. Hər bir mühazirənin sonunda məsələlərin həlli, həmçinin müstəqil iş üçün tapşırıqlar verilmişdir

Yusifov, M. Bitkiçilik

Bu kitabda yağlı bitkilər, yağlı bitkilərin ümumi xarakteristikası, texniki bitkilər, şəkər çuğunduru və s. daxil edilmişdir.