Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

Bualo Poeziya sənəti

Bu kitaba fransız klassizminin nəzəri-estetik prinsiplərinin şərh olunduğu ən mühüm "Poeziya sənəti" əsəri ilə yanaşı müəllifin digər əsərləri də daxil edilmişdir.

Emin Abdullayev. Hərbidən qeydlər

Bu kitabda müəllifin məqalələri və hekayələri toplanmışdır.

Almas İldırım. Seçilmiş əsərləri

Almas İldırımın seçilmiş əsərlərindən ibarət olan bu kitabına müəllifin milli istiqlal, azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş şeirləri toplanmışdır.

Azərbaycan bayatıları

Oxuculara təqdim edilən bu kitabda bayatı janrının uzaq keçmişimizdən bəri yaradılan nümunələri daxil edilmişdir.

Mirbabayev M.F. Azərbaycan neftinin qısa tarixi

Bu kitabda Azərbaycan neft işinin tarixii  qısa, müstəqil, həcmcə müxtəlif sənədlərlə verilmişdir