Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

İnsan Ekologiyası

Abbasova Elmira. İnsan ekologiyası : Bioloji və sosioloji aspektlər

Fyodor Dostoyevski. Cinayət və Cəza

Bu kitabda yazıçı humanist niyyətlərini şər yolla həyata keçirməyə cəhd eləyən qəhrəmanın tutduğu yolu inkar edir və çıxış yolunu insanın gerçəklilkə barışmasında görürdü.

Varis. Bir ovuc torpaq

Bu roman  əsasən  real hadisələr əsasında qələmə alınıb, burada sevgi və vətənpərvərlik motivləri, cinayətkar aləmin yaşantıları önə çəkilib.

Varis. Sənə inanıram

Bu kitabda sevgi və xəyanət, insanın cəmiyyətdə öz yerini tapa bilməməsi, xoşbəxtlik axtarışları son dərəcə dramatik və gözlənilməz süjet xətti ilə birlikdə verilmişdir 

Homer. Odisseya

Bu əsər uzun müddət öz evinə qayıtmayan Odisseyin oğlunun və arvadının vəziyyətinin təsviri ilə başlayır. Penelopaya elçilər gəlmişdir və onu evlənməyə təhrik edirlər.