Sumqayıt şəhər Mərkəzi kitabxanası

Sumqayıt şəhər MKS

Alber Kamyu. Taun

“Taun" romanı Fransanın faşistlər tərəfindən işğal olunduğu dövrdə və bu işğalın təsiri altında yazılıb. Əsərdə insan fədakarlığı, başqalarını ölümdən qurtarmaq naminə öz həyatını hədə altında qoyan insanların f

Eyruz Məmmədov. Sumqayıtım, dünənə boylan

Bu kitabda Respublikanın əməkdar jurnalisti Eyruz Məmmədovun Sumqayıtla bağlı, müxtəlif illərdə yazdığı məqalələri, esseləri, müsahibələri toplanmışdır

Vaqif Yusifli. Sumqayıtda ədəbi həyat

Tanınmış tənqidçi, fillologiya üzrə elmlər doktoru Vaqif Yusiflinin bu kitabında Sumqayıtda yaşayıb-yaratmış yazarların yaradıcılığından söz açılır.

Sübhan Qafaroğlu. "Sumqayıt"ın işığında

Bu kitabda müəllifin son onillikdə "Sumqayıt" qəzetində dərc olunmuş məqalələri, müsahibələri, oçerkləri toplanmışdır. Son üç ildə Sumqayıtda həyata keçirilən quruculuq işlərindən bəhs edən yazılara  geniş yer ayrıl

Günel Eyvazlı. İşıq

Kitaba Günel Eyvazlının son illərdə qələmə aldığı, "Ədəbiyyat qəzeti"ndə çap olunmuş esse, hekayə, şeir və bədii-publisistik yazıları daxil edilmişdir.